Prezydent podpisał ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej…

Prezydent podpisał ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, która nowelizuje również art. 411 ust. 10 -10e ustawy Prawo ochrony środowiska. To istotna informacja dla wszystkich osób zainteresowanych skorzystaniem z dotacji na montaż mikroinstalacji OZE w ramach programu „Prosument”. 

Program „Prosument” ma na celu dofinansowanie inwestycji w mikroinstalacje OZE służące do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, przy czym sfinansować z Prosumenta nie można wyłącznie źródła ciepła – kolektorów czy pomp ciepła, które można zamontować tylko w połączeniu ze źródłem energii elektrycznej. 

„Prosument” zakłada finansowanie za pomocą bezzwrotnej dotacji i pożyczki udzielanej na 100% kosztów inwestycji, na okres 15 lat, oprocentowanej na 1%. 

Umowy będą podpisywane do 2018 r., przy czym wydatkowanie środków przewidziano do roku 2020. . 

Potencjalny prosument może skorzystać z dofinansowania za pomocą jednego z trzech kanałów – zapisując się do projektu realizowanego przez gminę, a także zgłaszając się do biorącego udział w programie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska lub do banku. 

Program „Prosument” jest już realizowany od kilku miesięcy, a do NFOŚiGW spłynęły już pierwsze wnioski o dofinansowanie. Póki co, „Prosument” nie jest jednak dostępny dla wszystkich zainteresowanych montażem domowej instalacji OZE. 

„Prosument” jest jak na razie realizowany bowiem tylko za pośrednictwem kilku gmin i wybranych wojewódzki funduszy ochrony środowiska, które ponadto preferują tylko wnioski składane przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe i nie są zainteresowane finansowaniem mniejszych inwestycji realizowanych przez gospodarstwa domowe. 

Więcej informacji o realizacji programu „Prosument” przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska w artykule: Program „Prosument”: dotacje z WFOŚiGW nie dla osób fizycznych

Przyszli prosumenci, którzy nie mieszkają w gminie realizującej wniosek do programu „Prosument” lub nie są objęcu obszarem działalności wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska zaangażowanego w program, muszą poczekać na realizację „Prosumenta” za pośrednictwem banków. 

Uruchomienie „Prosumenta” przez banki było zależne od znowelizowania ustawy Prawo ochrony środowiska.

Nowelizacja ustawy została w końcu podpisana przez prezydenta, co otwiera Funduszowi możliwość uruchomienia naboru banków, które będą realizować „Prosumenta”. 

Jak informuje NFOŚiGW, zgodnie z nowym brzmieniem art. 411 ust. 10 ustawy Prawo ochrony środowiska – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może udostępniać środki finansowe bankom, z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych lub dotacji na wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska.

Rozpoczęcie naboru wniosków dla banków zainteresowanych współpracą z NFOŚiGW w realizacji programu „Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez banki” planowane jest od początku stycznia 2015 r. Przewidywany okres naboru wynosi 30 dni.

Po przeprowadzeniu naboru, do 5 lutego 2015 r. NFOŚiGW opublikuje wykaz banków, które złożyły wnioski o zawarcie umowy udostępnienia środków z przeznaczeniem na kredyty wraz z dotacjami. 

Czytaj więcej o zasadach dofinansowania montażu mikroinstalacji OZE w ramach programu „Prosument” na Gramwzielone.pl w zakładce: Program „Prosument”. Bieżące informacje.

Źródło:gramwzielone.pl

Zobacz więcej