Aktualności

  • Aktualności

    Podpisanie umów z WFOŚiGW 18-09-2014, 13:27 W dniu 16 września 2014 r. NFOŚiGW podpisał umowy udostępnienia środków z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek łącznie z dotacjami na przedsięwzięcia realizowane w ramach programu „Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” z czterema wojewódzkim funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Należą […]

    Zobacz więcej
  • Prezydent podpisał ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej…

    Prezydent podpisał ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, która nowelizuje również art. 411 ust. 10 -10e ustawy Prawo ochrony środowiska. To istotna informacja dla wszystkich osób zainteresowanych skorzystaniem z dotacji na montaż mikroinstalacji OZE w ramach programu „Prosument”.  Program „Prosument” ma na celu dofinansowanie inwestycji w mikroinstalacje OZE służące do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, przy […]

    Zobacz więcej