Aktualności

Podpisanie umów z WFOŚiGW

18-09-2014, 13:27

W dniu 16 września 2014 r. NFOŚiGW podpisał umowy udostępnienia środków z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek łącznie z dotacjami na przedsięwzięcia realizowane w ramach programu „Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” z czterema wojewódzkim funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Należą do nich:

  • WFOŚiGW we Wrocławiu,
  • WFOŚiGW w Szczecinie,
  • WFOŚiGW w Krakowie,
  • WFOŚiGW w Gdańsku.

Łączna kwota środków udostępnionych WFOŚiGW, z przeznaczeniem na zawieranie z beneficjentami końcowymi, w latach 2014 -2015 umów pożyczek łącznie z umowami dotacji wyniosła 63 mln zł.
WFOŚiGW określą indywidualnie terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych oraz udostępnią wzory wniosków.

Więcej na:

http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/aktualnosci/

Źródło: www.nfosigw.gov.pl

Zobacz więcej